MỘT SỐ MẪU TEMPLATE HỮU ÍCH DÙNG ĐỂ BÁO CÁO

報告書の書き方

Template Báo Cáo Kết Quả Điều Tra Khi Có Sự Cố, Lỗi Đơn Giản

 

平成〇〇年〇〇月〇〇日

〇〇部長
〇〇〇〇殿

〇〇部〇〇課 〇〇〇〇

〇〇〇〇の状況に関する報告書

 標記の件について調査を行いましたので、下記のとおりご報告いたします。

1.調査の趣旨
 

2.調査の概要
・対象 全社員
・期間 平成〇〇年〇〇月〇〇日~平成〇〇年〇〇月〇〇日
・方法 アンケート実施
・項目 …

3.調査結果

4.分析

5.対策

6.添付資料

・…

以上 

Template thường được dùng trong trường hợp báo cáo kết quả điều tra tuỳ vào tình huống thực tế của các sự việc phát sinh như máy tính bị hư, hàng bị hỏng, hàng gởi đến khách hàng không đúng hợp đồng v.v..

Các mục cần phải ghi trong template báo cáo

 • 調査の趣旨 – Nội dung điều tra
 • 調査の概要(対象・期間・項目など)- Nội dung khái quát của điều tra (đối tượng, thời điểm xảy ra sự việc, các mục .v.v..)
 • 調査結果 – Kết quả điều tra
 • 分析 – Phân tích
 • 対策 – Giải pháp
 • 添付書類 – Tài liệu đính kèm

Trong trường hợp, nếu kết quả điều tra có thống kê, tính toán quá nhiều, các bạn nên tách ra một trang riêng và ghi chú thích 「別紙のとおり」(tham khảo sheet đính kèm).
 


About trang 64 Articles
Tôi là Trang. Tôi yêu đời (cười). Nếu bạn cần tìm một bài viết để thấy cuộc sống nhẹ nhàng, có thêm hi vọng, thêm trải nghiệm thì vào trang của tôi nhé! Tôi chờ các bạn!

2 Comments

 1. What’s uρ, constantly i used too check weblog posts here in the earlyy
  hours in thе breаk of day, for the гeason that i love to gain knowledge
  of more and more.

Leave a Reply

Your email address will not be published.