MỘT SỐ MẪU TEMPLATE HỮU ÍCH DÙNG ĐỂ BÁO CÁO

報告書の書き方

Template Báo Cáo Kết Quả Điều Tra Khi Có Sự Cố, Lỗi Phức Tạp

1. Trình Bày Trên File Word

⭐️⭐️⭐️ Download template tại đây!

anh-chup-man-hinh-2016-12-27-luc-11-16-52

2. Trình Bày Trên Excel

⭐️⭐️⭐️ Download template tại đây!

%e8%aa%bf%e6%9f%bb%e5%a0%b1%e5%91%8a%ef%bc%91

3. Các mục cần phải ghi trong template báo cáo

⭐️概要
1. 件名…Nội dung điều tra, ví dụ như「◯◯に関する◯◯調査について」
2. 目的…Ghi rõ mục đích của việc điều tra, tại sao cần thiết phải điều tra
3. 期間…Thời gian điều tra
4. 対象…Đối tượng điều tra
5. 方法…Điều tra bằng phương pháp gì?
6. 場所…Thực hiện việc điều tra ở đâu?

⭐️報告事項
1. 調査結果…Ghi lại một cách dễ hiểu, khách quan kết quả của việc điều tra
2. 分析・考察…Ghi lại suy nghĩ, đánh giá, phân tích về kết quả điều tra
3. 備考…Lưu ý


 

About trang 64 Articles
Tôi là Trang. Tôi yêu đời (cười). Nếu bạn cần tìm một bài viết để thấy cuộc sống nhẹ nhàng, có thêm hi vọng, thêm trải nghiệm thì vào trang của tôi nhé! Tôi chờ các bạn!

2 Comments

  1. What’s uρ, constantly i used too check weblog posts here in the earlyy
    hours in thе breаk of day, for the гeason that i love to gain knowledge
    of more and more.

Leave a Reply

Your email address will not be published.