LUYỆN DỊCH VIỆT – NHẬT TIỂU THUYẾT HOÀNG TỬ BÉ (X)

 

BÙI GIÁNG
Hoàng tử bé đưa mắt nhìn quanh kiếm một chỗ ngồi, nhưng tinh cầu này toàn thể bị ngổn ngang lấp phủ bởi cái áo bào lộng lẫy lông chồn quá ư đồ sộ bao la. Chàng đành đứng im và vì mỏi mệt quá, chàng ngáp dài.  

"Triều nghi không cho phép thiên hạ đứng trước mặt một vì vua mà ngoác miệng ra ngáp. Trẫm cấm nhà ngươi cái sự vụ ngáp đó."  
NAITO ARO
王子様は、どこに座ろうかと、あたりを見回しました。だけれど、王様の堂々とした白テンの毛皮で、星が、すっかりふさがっていて、座るにも座れません。

で、じっと立っているままでしたが、疲れていたので、あくびしました。すると王様が言いました。

「王様の前で、あくびするとは、エチケットに反しておる。あくび禁止じゃ」


BÙI GIÁNG
"Tôi không tự kiềm chế nỗi cái ngáp", hoàng tử bé đáp, và lóng cóng ngại ngùng khôn xiết. “Tôi đã trải một cuộc hành trình dằng dặc, và chưa có ngủ chút nào, nên thèm ngủ quá…"  

"Thế thì", vua phán. "Trẫm ra lệnh cho nhà ngươi hãy ngáp. Ngáp đi. Từ bao năm nay trẫm cũng chưa gặp cơ duyên run rủi có được một phen gió nhìn thần dân ngáp. Những cái ngáp, ngáp ngắn ngáp dài, đối với quả nhân là thứ của lạ. Nào! Ngáp đi. Ngáp nữa đi. Trẫm ra lệnh cho nhà ngươi ngáp đó."  
NAITO ARO
「我慢できないです」と王子様は、どぎまぎして答えました。「僕、長い旅をしてきたでしょう?それに、眠らなかったものですから・・・」

「そうか、では、あくびしなさい。命令する。わしは、もう、何年か、人のあくびするのを見たことがない。あくびというものは、面白いものだな。さ、あくびしなさい、もう一度。命令じゃ」


About trang 64 Articles
Tôi là Trang. Tôi yêu đời (cười). Nếu bạn cần tìm một bài viết để thấy cuộc sống nhẹ nhàng, có thêm hi vọng, thêm trải nghiệm thì vào trang của tôi nhé! Tôi chờ các bạn!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.