LUYỆN DỊCH VIỆT – NHẬT TIỂU THUYẾT HOÀNG TỬ BÉ (X)

 

BÙI GIÁNG
"Sự vụ này xui tôi lóng cóng ngẩn ngơ… tôi không còn có thể nữa…" hoàng tử bé lúng túng nói, đỏ mặt tía tai.  

"Hừ! Hừ!" Vua đáp. "Thế thì… ta ra lệnh cho nhà ngươi lúc thì ngáp, lúc thì…"  

Nhà vua cà lăm lặp cặp chút ít và có vẻ bực mình.  
NAITO ARO
「胸がドキドキして・・・もう、できなくなりました・・・」とおお子様は、真っ赤になって言いました。

「これは、これは!では、こう命令する。ある時は、あくびをし、ある時は・・・」

王様は、何か口の中でもぐもぐ言って、気をもんでいるようでした。


BÙI GIÁNG
Bởi vì nhà vua chủ trương triệt để cốt yếu cái điều: uy quyền của mình phải được thiên hạ tôn trọng. Ngài không dung thứ sự nham nhở bất tuân. Còn ra thể thống gì nữa. Vua này là vua tuyệt đối chuyên chế chí tôn. Tuy nhiên vì ngài rất nhân hậu, nên ngài ban ra những mệnh lệnh hữu lý.  

NAITO ARO
とういうのも、王様が何よりも大切に思っていることは、自分の威光に、きずがつかないことだからでした。命令に背くような人は、とても大目に見て入られません。どこまでもワンマンの王様でした。しかし、たいそう人のいい王様なので、無理な命令をくだすことはありません。


About trang 64 Articles
Tôi là Trang. Tôi yêu đời (cười). Nếu bạn cần tìm một bài viết để thấy cuộc sống nhẹ nhàng, có thêm hi vọng, thêm trải nghiệm thì vào trang của tôi nhé! Tôi chờ các bạn!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.