LUYỆN DỊCH VIỆT – NHẬT TIỂU THUYẾT HOÀNG TỬ BÉ (X)

 

BÙI GIÁNG
Ngài thường nói: “Nếu ta ra lệnh cho một vị tướng lãnh phải biến thể ra làm hình hài con chim biển, và nếu vị tướng không tuân lệnh ta, thì lỗi không phải ở nơi vị tướng. Lỗi là ở ta vậy."  

"Tôi được phép ngồi chăng?", hoàng tử bé e ấp thưa bẩm.  

"Trẫm ra lệnh cho nhà ngươi ngồi xuống", nhà vua đáp và long trọng kéo bớt một vạt áo lông chồn trắng lên.  

NAITO ARO
<わしが大将に、海の鳥になれと命令したとする。その大将が、わしの命令に従わないとしても、大将がいけないわけはないだろう。わしがいけないのだろう>といったふうに、普段、すらすらという、王様でした。

「座ってもいいでしょうか?」と王子様はオズオズときました。


BÙI GIÁNG
Nhưng hoàng tử bé ngạc nhiên. Tinh cầu bé bỏng tí hon. Nhà vua trị vì trên cái gì mới được nhỉ?  

"Tâu bệ hạ", chàng hỏi… "Xin bệ hạ mở lượng hải hà cho phép hạ thần nêu tiếng hỏi…"  

"Ta ra lệnh cho nhà ngươi hãy hải hà nêu lên tiếng hỏi", nhà vua vội vã nói.  

"Tâu bệ hạ… bệ hạ trị vì trên cái chi?"  

"Trên tất cả", nhà vua đáp, "một cách thật đơn giản".  

"Trên tất cả?"  

NAITO ARO
しかし、王子様は、不思議ではありません。こんな小さい星だのに、王様は、一体、何を支配しているのでしょう・・・

「陛下・・・。お尋ねしたいことがありますが・・・」

「尋ねなさい、命令する」と、王様は、急いでいました。

「陛下・・・陛下は一体、何を支配していらっしゃるんですか・」

「どこも、ここもじゃ」と、王様は、ただもうあっさりと言いました。

「どこも、ここも」


About trang 64 Articles
Tôi là Trang. Tôi yêu đời (cười). Nếu bạn cần tìm một bài viết để thấy cuộc sống nhẹ nhàng, có thêm hi vọng, thêm trải nghiệm thì vào trang của tôi nhé! Tôi chờ các bạn!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.