LUYỆN DỊCH VIỆT – NHẬT TIỂU THUYẾT HOÀNG TỬ BÉ (X)

 

BÙI GIÁNG
Nhà vua làm một cử chỉ nhỏ, biểu thị tinh cầu mình, những tinh cầu khác và những ngàn sao.  

"Trên tất cả những cái đó?", hoàng tử bé hỏi.  

"Trên tất cả những cái đó…", nhà vua trả lời.  

Bởi vì đây không chỉ là một nhà vua chuyên chế, mà còn là một vị chúa tối thượng chí cao trị vì trên càn khôn cùng vũ trụ suốt năm tháng thời gian chon von tuế nguyệt.  
NAITO ARO
王様は、おつにすまして、自分の星と他の星を、ずうーっと指させました。

「あれをみんな?」と、王子様は言いました。

「うん、あれをみんな・・・」と、王様は答えました。

それは、王様が、国のワンマンであるばかりでなく、宇宙のワンマンだからでした。


BÙI GIÁNG
"Và ngàn sao tuân lệnh bệ hạ?"  

"Tất nhiên", nhà vua đáp. "Chúng chúng ngàn sao lập tức tuân lệnh. Trẫm không dung tha sự vô kỷ luật."  

Một quyền uy khôn xiết như vậy xui hoàng tử bé bàng hoàng kinh thán. Nếu xưa kia chàng mà nắm được quyền bính đó, ắt là chàng đã từng có thể chứng giám, không phải chỉ bốn mươi bốn, mà bảy mươi hai, hoặc tới cả trăm hoặc không chừng hai trăm cảnh trời lặn trong một ngày, mà chả cần chi phải xê dịch cái ghế đi nửa bước.
NAITO ARO
「じゃ、星はみんな、陛下に従っているわけですね?」

「そうだとも、そうだとも。すぐにもしたがう。わしは不規律を許さんのじゃ」

たいした権力だな、と王子様はびっくりしました。そして、もし、自分にこんな権力があったら、腰かけている椅子を、動かす面倒なんかしないで、同じ一日のうちに、入り日を四十四度どころか、七十二度でも、百度でも、二百度でも眺めることができるのに、と思いました。


About trang 64 Articles
Tôi là Trang. Tôi yêu đời (cười). Nếu bạn cần tìm một bài viết để thấy cuộc sống nhẹ nhàng, có thêm hi vọng, thêm trải nghiệm thì vào trang của tôi nhé! Tôi chờ các bạn!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.