LUYỆN DỊCH VIỆT – NHẬT TIỂU THUYẾT HOÀNG TỬ BÉ (X)

 

BÙI GIÁNG
Và vì chàng cảm thấy hơi buồn khi sực nhớ tới tinh cầu bé bỏng của mình bị bỏ rơi xa biệt, chàng đánh bạo thỉnh cầu vị chúa ban một hồng ân:  

"Tôi muốn nhìn thấy một cảnh mặt trời lặn… Xin ngài vui lòng cho tôi được… Xin bệ hạ ra lệnh cho mặt trời hãy đi ngủ…"  

"Nếu ta ra lệnh cho một vị tướng phải bay từ một đóa hoa này sang đóa hoa kia theo điệu con bướm, hoặc phải viết một vở bi hùng kịch, hoặc biến dạng cho thành ra hình hài hải điểu, và nếu như vị tướng không thi hành mệnh lệnh, thì ai lả kẻ quấy, vị tướng nọ hay là trẫm này?"  
NAITO ARO
それで、遠くにのこしてきた小な星のことが思い出されて、少し、気がしずんでいた王子様は、思い切って、王様の御恩に甘えてみようと思いました。

「僕、入り日を眺めたいんですけど・・・。なんでしたら、お日様に沈め、と御命令なさってくださいませんか」

「わしが大将に向かって、チョウチョウみたいに、花から花へ飛とか、悲劇をかけとか、海の鳥になれとか、命令するとする。そして、その大将が、命令を実行しないとしたら、大将とわしと、どっちが間違ってるだろうかね」


BÙI GIÁNG
"Hắn là bệ hạ quấy", hoàng tử cương quyết nói.  

"Đúng. Phải yêu cầu nơi mỗi kẻ mỗi người cái gì mà người ấy có thể cho ra được. Uy quyền trước hết phải thiết lập trên cơ sở lý tính. Nếu nhà ngươi ra lệnh cho con dân nhảy xuống biển, thì dân con sẽ nổi loạn làm cách mạng con dân, lật đổ nhà ngươi nhào xuống khỏi ngai vàng chín bệ. Ta có quyền đòi hỏi sự tuân lệnh, bởi vì những mệnh lệnh ta ban ra đều hợp lý."  
NAITO ARO
「そりゃ、陛下でしょう」と、王子様が、きっぱりと言いました。

「その通り。人には、めいめい、その人のできることをしてもらわなけりゃならん。道理の土台あっての権力じゃ。もし、お前が人民たちに、海に行って飛び込めと命令したら、人民たちは、命令を起こすだろう。わしは、無理な命令はしないのだから、みんなのわしに服従させる権利があるのじゃ」


About trang 64 Articles
Tôi là Trang. Tôi yêu đời (cười). Nếu bạn cần tìm một bài viết để thấy cuộc sống nhẹ nhàng, có thêm hi vọng, thêm trải nghiệm thì vào trang của tôi nhé! Tôi chờ các bạn!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.