LUYỆN DỊCH VIỆT – NHẬT TIỂU THUYẾT HOÀNG TỬ BÉ (X)

 

BÙI GIÁNG
"Thượng thơ bộ gì?"  

"Bộ… tư pháp!"  

"Nhưng có ai đâu để mà xét xử!"  

"Nào đã biết đâu, nhà vua bảo. Trẫm chưa ngự giá tuần du khắp vương quốc. Trẫm đã già lắm rồi, và xứ sở cũng không có đủ chỗ để mà đặt một cỗ xe ngựa, còn đi bộ thì gân xương ta lỏng lẻo chịu sao nổi."
NAITO ARO 
「何の大臣に?」

「そうだな、そうだな・・・法務大臣に!」

「だって、裁判しなけりゃならないような人は、だあれもいないじゃありませんか」

「そりゃ、わからん。わしは、まだ、わしの国をまわってみたことがないでね。もう、すっかり年をとったのだが、馬車をおく場所がないんで、歩くのが疲れるよ」


BÙI GIÁNG
"Ồ! Nhưng tôi đã nhìn thấy", hoàng tử bé nói khi nghiêng mình nhìn thêm một trận nữa về mặt bên kia tinh cầu. "Bên kia cũng chẳng có một ai…"  

"Nếu vậy nhà ngươi hãy tự mình xét xử mình vậy, nhà vua đáp. Đó là điều khó nhất. Tự xét xử mình, còn khó khăn gấp mấy xét xử kẻ khác. Nếu nhà ngươi mà tự xét xử mình được công minh, nhà ngươi quả nhiên là một bậc hiền thánh đích nhiên thượng thừa hy hữu vậy."  
NAITO ARO
「そりゃ、困りますね!でも、僕、さっきから見てるんだけど」と、王子様は、身をかがめて、星の向こう側を、もう一度、ちらっと見やりながら言いました。

「あの向こうにも、誰もいませんよ・・・」

「では、おまえ自身の裁判を死なさい。それが一番難しい裁判じゃ。他人を裁判するより、自分を裁判する方が、はるかに困難じゃ。もし、おまえが、立派に自分を裁判できたら、それは、本当に賢い(かしこい)人間だからじゃ」


About trang 64 Articles
Tôi là Trang. Tôi yêu đời (cười). Nếu bạn cần tìm một bài viết để thấy cuộc sống nhẹ nhàng, có thêm hi vọng, thêm trải nghiệm thì vào trang của tôi nhé! Tôi chờ các bạn!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.