TÓM TẮT CÁC DẠNG CÂU HỎI THI NGHE TRONG JLPT

N3 パターンまとめ

Trong bài viết này tôi sẽ tóm tắt 5 dạng câu hỏi chính trong phần thi Nghe JLPT.
Các bạn ghi nhớ đặc điểm của 5 dạng này để chuẩn bị tâm lý, cách nghe trọng điểm và nhất là cách phân bổ thời gian đọc trước câu hỏi để nắm ý nhé!

TÓM TẮT 5 DẠNG CÂU HỎI TRONG PHẦN THI NGHE

1.課題理解

課題は解決しなければならないことです。つまり、この質問のパターンを聞いて、質問に書いてる問題に関することだけ理解する。
注意:
・主語、時間、どこ?
・よく聞く質問:あと男のこ(女の子)がなにをしますか?
流れ:
説明と質問を聞く
②話を聞く
③もう一度質問を聞く
④答えを選ぶ。
 


2.概要理解

 概要は全体的の話の内容。つまり、説明を聞いて、全体的の話内容を理解しなければなりません。
 流れ:
 
説明を聞く
     
②話を聞く
 ③質問を聞く
 ④聞こえてくる選択肢の中から答えを選ぶ
 


3.ポイント理解

 問われていることにポイントを絞って聞きましょう。そして、ポーズの時間で、選択肢を読んでおいてください。

 流れ:

 ①説明と質問を聞く
 ②ボーズの間に選択肢を読んで、ポイントをつかむ
 ③話を聞く
 ④もう一度質問を聞く
 ⑤答えを選ぶ
 


4.発話表現

 この問題は表現使用をチェックするためです。
 注意:
 ・挨拶の表現など覚えてください。
 流れ:
 ①写真を見て、説明と質問を聞く
 ②聞こえている三つの分の中から、くろやじるしの人がいうことを選ぶ
 


5.即時応答

      注意:
 
質問を聞くのが重要です。特に断る時、日本人がよくクッション言葉を使いますので、質問に直接な返事をしない場合が多いです。  
      流れ:
 
短い文をきく
 ②聞こえてくる返事の中から、最もよいものを選ぶ

LỜI KẾT

Sau khi xem qua 5 dạng câu hỏi trên các bạn thấy thế nào? Các bạn cảm thấy dạng nào khó nhất?
Tôi nghĩ không chỉ riêng tiếng Nhật, mà trong tất cả các ngoại ngữ, phần thi nghe bao giờ cũng là phần thi làm các bạn hồi hộp nhất. Vì chỉ cần mất tập trung một chút, các bạn sẽ để trôi mất tất cả các đoạn hội thoại.

Các bạn có thể học ngữ pháp, từ vựng và nhớ rất nhiều trong thời gian nhất định, nhưng kỹ năng nghe không thể trau dồi trong khoảng thời gian ngắn, vì để nghe và hiểu một đoạn văn, một đoạn hội thoại, một bản tin v.v..các bạn không chỉ cần nhớ ngữ pháp, tự vựng mà còn phải hiểu cả văn hóa, phong cách nói chuyện của người bản xứ.

Và đương nhiên khả năng hiểu này chỉ có thể ngấm dần dần thông qua quá trình bạn học, tiếp xúc với người bản xứ.
Vì thế, đừng quá lo lắng và nản chí học nghe chỉ vì bạn làm sai, hoặc nghe sai một nội dung nào đó.
Cố lên bạn nhé!
Cuối cùng, tôi tặng bạn một câu thành ngữ của Nhật: 習うより慣れよ.
Có nghĩa là: việc thực hành liên tục, thành thạo đến mức quen thuộc sẽ tốt hơn cả việc học.
Trong tiếng Việt có thành ngữ tương đương là: Trăm hay không bằng tay quen.
Chúc các bạn luôn vui với những điều mới mẻ trong tiếng Nhật!

About trang 64 Articles
Tôi là Trang. Tôi yêu đời (cười). Nếu bạn cần tìm một bài viết để thấy cuộc sống nhẹ nhàng, có thêm hi vọng, thêm trải nghiệm thì vào trang của tôi nhé! Tôi chờ các bạn!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.