Dịch Thuật

TÓM TẮT CÁC DẠNG CÂU HỎI THI NGHE TRONG JLPT

19/03/2017 trang 0

Trong bài viết này tôi sẽ tóm tắt 5 dạng câu hỏi chính trong phần thi Nghe JLPT.
Các bạn ghi nhớ đặc điểm của 5 dạng này để chuẩn bị tâm lý, cách nghe trọng điểm và nhất là cách phân bổ thời gian đọc trước câu hỏi để nắm ý nhé! [Xem tiếp…]