Chính Sách Bản Quyền Về Nội Dung 

Tất cả nội dung bài viết trên trang do tác giả của website viết, đọc giả có thể copy, chia sẻ nội dung với điều kiện ghi rõ nguồn gốc trang talktohand.com, tác giả Trang Sab.

Chính Sách Bản Quyền Về Hình Ảnh

Trang talktohand.com chỉ sử dụng hình ảnh từ 2 nguồn:
– Do chính tác giả Trang Sab chụp. Các bạn có thể sử dụng và chia sẻ hình ảnh với điều kiện ghi rõ nguồn gốc ảnh từ trang talktohand.com, tác giả Trang Sab.

Nguồn chia sẻ tự do, không yêu cầu bản quyền của chính tác giả chụp ảnh trên trang Flicks. Đối với các hình ảnh này, website có ghi rõ tên tác giả sở hữu dưới ảnh. Các bạn vui lòng không sử dụng lại từ trang của talktohand.com. Các bạn vui lòng đăng ký tài khoản và sử dụng hình được cho phép trực tiếp từ trang Flicks.

XIN CHÂN TRỌNG CẢM ƠN BẠN ĐỌC!