Sách

SAVE THE CULTURE & BOOK EXCHANGE

15/10/2016 trang 3

Mình gọi chương trình này là #savetheculture và #bookexchange vì trước tiên đây là hoạt động trao tặng sách đến người bạn chưa từng biết. Và vì đây là trao trặng sách, nên có thể một lúc nào đó, những cuốn sách bạn trao đi theo năm tháng sẽ không còn xuất bản nữa, và chính vì thế, quyển sách này đã được lưu giữ tại một nơi nào đó trên thế giới… [Xem tiếp…]

Sách

PAY FORWARD…

15/10/2016 trang 0

Ở một khía cạnh nào đó, có thể hiểu rằng người cho đi mới chính là người được nhận.
Vì thế, mình thích và tâm đắc quan niệm “pay forward” (hãy trả lại cho người tiếp theo). [Xem tiếp…]